Есептілік

2018 жылға арналған қаржылық есептілік

2017 жылға арналған қаржылық есептілік

2015 жылға арналған қаржылық есептілік

2016 жылға арналған қаржылық есептілік

2014 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық жағдай туралы дербес есеп

2014 жылға арналған қаржылық есептілік

2013 жылға арналған қаржылық есептілік

2012 жылға арналған қаржылық есептілік

2011 жылға арналған қаржылық есептілік

 

Қызметінің бағыты