Директорлар кеңесі

«„ҚазЭнергоөнеркәсіптікҒЗЖІ“ институты» АҚ басқару қызметін немесе өзге заңды тұлғадағы басқа да негізгі қызметін қоса атқаратын Директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелері туралы мәліметтер, олардың өзге заңда тұлғадағы өкілеттілігі және міндеттемелері туралы ақпараттар көрсетіледі.

Директорлар кеңесінің Төрағасы

(тәуелсіз директор)
Амирханов Еркын Адамиянович
(1967 жылы туған)
Жұмыс орны / Атқаратын қызметі Кезең
«Орта Азия отын-энергетикалық компаниясы» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі 20.08.2007 – осы күнге дейін
«Орта Азия электроэнергетикалық корпорациясы» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі 16.03.2009 – осы күнге дейін
«Павлодарэнерго» АҚ, Директорлар кеңесінің Төрағасы 01.07.2001 – осы күнге дейін
«Эксимбанк Қазақстан» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі 30.06.2004 – осы күнге дейін
«Орта Азия электроэнергетикалық корпорациясы» АҚ, Президент 22.04.2011 – осы күнге дейін
«„ҚазЭнергоөнеркәсіптікҒЗЖІ“ институты» АҚ, Директорлар кеңесінің Төрағасы 26.12.2011 – 29.12.2012
«Трест Средазэнергомонтаж» АҚ, Директорлар кеңесінің Төрағасы, тәуелсіз директор 23.01.2012 – осы күнге дейін
«Центрказэнергомонтаж» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор 20.10.2014 – осы күнге дейін
«„ҚазЭнергоөнеркәсіптікҒЗЖІ“ институты» АҚ, Директорлар кеңесінің Төрағасы, тәуелсіз директор 27.07.2015 – осы күнге дейін
директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы 0,00%
Еншілес және тәуелсіз ұйымдардағы директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдардағы орналастырылған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық қатынасы 0,00%
Директорлар кеңесінің мүшесі Андреев Геннадий Иванович (1943 жылы туған)
Жұмыс орны / Атқаратын қызметі Кезең
«„ҚазЭнергоөнеркәсіптікҒЗЖІ“ институты» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі 26.01.2009 – осы күнге дейіня
«„ҚазЭнергоөнеркәсіптікҒЗЖІ“ институты» АҚ, Президент 26.01.2009 – 01.07.2015
«„ҚазЭнергоөнеркәсіптікҒЗЖІ“ институты» АҚ, Құрметті Президент 02.07.2015 – осы күнге дейін
директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы 0,00%
Еншілес және тәуелсіз ұйымдардағы директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдардағы орналастырылған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық қатынасы 0,00%
Директорлар кеңесінің мүшесі Тигай Наталья Валерьевна
(1977 жылы туған)
Жұмыс орны / Атқаратын қызметі Кезең
«„ҚазЭнергоөнеркәсіптікҒЗЖІ“ институты» АҚ, Қаржы жөніндегі вице-президент – бас бухгалтер 16.08.2008 - 01.07.2015
«Трест Средазэнергомонтаж» АҚ, Қаржы жөніндегі бас директордың орынбасары 16.05.2011 – 31.05.2015

«Трест Средазэнергомонтаж» АҚ, Экономика және қаржы жөніндегі Бас директордың орынбасары

01.06.2015 – осы күнге дейін
«„ҚазЭнергоөнеркәсіптікҒЗЖІ“ институты» АҚ, Қаржы жөніндегі бас директордың орынбасары - бас бухгалтер 02.07.2015 – осы күнге дейін
«„ҚазЭнергоөнеркәсіптікҒЗЖІ“ институты» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі 27.07.2015 – осы күнге дейін
директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы 0,00%
Еншілес және тәуелсіз ұйымдардағы директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдардағы орналастырылған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық қатынасы 0,00%
Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Зулеев Мукан Махамбетович
(1979 жылы туған)
Жұмыс орны / Атқаратын қызметі Кезең
«МКZ» консалтингтік компаниясы» ЖШС, Директордың орынбасары 01.01.2009 – осы күнге дейін
«IFM Group» ЖШС, Директор 20.04.2011 – осы күнге дейін

«Алматы Энергомонтаж» ЖШС, Кеңесші

01.01.2012 – осы күнге дейін
«Ақмола электр желісін тарату компаниясы» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор 31.10.2013 – осы күнге дейін
«Центрказэнергомонтаж» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор 20.10.2014 – осы күнге дейін
«Трест Средазэнергомонтаж» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор 11.11.2014 – осы күнге дейін
«„ҚазЭнергоөнеркәсіптікҒЗЖІ“ институты» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор 27.07.2015 – осы күнге дейін
директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы 0,00%
Еншілес және тәуелсіз ұйымдардағы директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдардағы орналастырылған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық қатынасы 0,00%
Директорлар кеңесінің мүшесі Нуртазин Ерлан Интыкбаевич
(1974 жылы туған)
Жұмыс орны / Атқаратын қызметі Кезең
«САЭМ-Снабтехкомплект» ЖШС, Бас директор 01.10.2008 – 04.12.2012
«Орта Азия электроэнергетикалық корпорациясы» АҚ, Қамту жөніндегі басқарушы директор 01.12.2012 –осы күнге дейін
«Трест Средазэнергомонтаж» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі 19.03.2015 – осы күнге дейін
«„ҚазЭнергоөнеркәсіптікҒЗЖІ“ институты» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор 27.07.2015 – осы күнге дейін
директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы 0,00%
Еншілес және тәуелсіз ұйымдардағы директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдардағы орналастырылған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық қатынасы 0,00%

Акционерлік ?о?амны? ал?алы(жекеменшік) ат?арушы ?йымы

Бас директоры Марковский Александр Евгеньевич (1960 жылы туған)
Жұмыс орны / Атқаратын қызметі Кезең
«„ҚазЭнергоөнеркәсіптікҒЗЖІ“ институты» /
Электротехника б?лімні? басты?ы
 • сметалы? жоба ??жаттарын  іске ?осу ж?мысын ?йымдастыру; б?ліммен техникалы? және ?кімшілік бас?ару;
 • жо?ар?ы тараптан келген тапсырмаларды іске асыруын ?йымдастыру, жобалауды? біры??ай техникалы? саясатын ?амтамасыз ету, б?лімде ж?мысты? ат?арылу сапасын тексеру;
 • б?лімшені керекті мамандар санымен ж?не біліктілігімен ?амтамасыз ету;
 • техникалы? жиналыстарда ?атысу, энергетикалы? объектерде жобалау жАҚынан, техникалы? шешімге келу.
1998 – 01.07 2015
«„ҚазЭнергоөнеркәсіптікҒЗЖІ“ институты» /     
Бас диреторыны? аты-ж?ні
 • акционерлерді? жалпы жиналыстарын және Директорлар ке?естер шешімдерін ?йымдастырып, ?ткізу;
 • ?о?амдасты?ты? ?ндіру-шаруашылы? және ?аржы-экономикалы? ?ызметін бас?ару;
 • ?о?амдасты?ты? барлы? ??рылымды? б?лімшелер ж?мысыыны? ?йыдастырылуы мен тиімді ?рекеттесуі;-мемлекеттік органдар мен тапсырыс беруші алдында,?о?амдасты?ты?  ?зіні? т?гел міндеттемесін ?амтамасыз ету;
 • ?о?амдасты?ты? мамандырыл?ан кадрлармен д?рыс ?олдану ж?не оларды? к?сіп?ой білімі мен т?жірбиесі бойынша іс-шара ?олданады.
02.07.2015 – 11.11.2015
«„ҚазЭнергоөнеркәсіптікҒЗЖІ“ институты» /     
Бас диреторы
 • акционерлерді? жалпы жиналыстарын және Директорлар ке?естер шешімдерін ?йымдастырып, ?ткізу;
 • ?о?амдасты?ты? ?ндіру-шаруашылы? және ?аржы-экономикалы? ?ызметін бас?ару;
 • ?о?амдасты?ты? барлы? ??рылымды? б?лімшелер ж?мысыыны? ?йыдастырылуы мен тиімді ?рекеттесуі;
 • мемлекеттік органдар мен тапсырыс беруші алдында,?о?амдасты?ты?  ?зіні? т?гел міндеттемесін ?амтамасыз ету;
 • ?о?амдасты?ты? мамандырыл?ан кадрлармен д?рыс ?олдану және оларды? к?сіп?ой білімі мен тәжірбиесі бойынша іс-шара ?олданады.
12.11.2015 – осы күнге дейін
Атқарушы органға тиесілі дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы 0,00%