Рұқсат ету және атқару құжаттары

Kөлік қауіпсіздік саясаты

ҚР СТ OHSAS 18001-2008

ҚР СТ ISO 14001-2016

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы, кәсіби қауіпсіздік және денсаулық саласындагы саясат

Институттың сапа саласындағы саясаты

ҚР СТ ISO 9001-2016

«Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету» сабағына мемлекеттік лицензия

Жобалау қызметімен шұғылдануға ГСП №000291 мемлекеттік лицензия

Іздену жұмыстарымен шұғылдануға ГСП №000291 мемлекеттік лицензия

 

Қызметінің бағыты