Есептілік

2011 жылға арналған қаржылық есептілік

2012 жылға арналған қаржылық есептілік

2013 жылға арналған қаржылық есептілік

2014 жылға арналған қаржылық есептілік

2014 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық жағдай туралы дербес есеп